Opiskelijaryhmä etsii ilmajokisia paluumuuttajia haastatteluihin

artikkelikuva2

PÄIVITYS: Tarvittava määrä haastateltavia on löytynyt.

Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelijaryhmä etsii ilmajokisia paluumuuttajia tutkimushaastatteluihin. Haastateltaviksi haetaan henkilöitä, jotka ovat kotoisin Ilmajoelta, muuttaneet pois kunnasta ja palanneet sittemmin takaisin. Haastateltavien tulisi olla vuosina 2018–2024 Ilmajoelle takaisin muuttaneita.

Haastatteluja hyödynnetään aineistona harjoitustutkimustyössä, jonka ilmiö on alueellinen identiteetti. Lyhyesti kiteytettynä alueellisella identiteetillä tarkoitetaan ihmisten tunnetta kuuluvuudesta ja yhteydestä tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. Ryhmä tutkii sitä, millainen vaikutus alueellisella identiteetillä on ihmisen päätöksessä palata takaisin kotikuntaansa. Haastatteluissa aiheista puhutaan arkisella kielellä ja haastateltavien käytännön kokemusten ja ajatusten kautta, eikä heiltä edellytetä tietoa alueellisen identiteetin määritelmistä.

Kyseessä on harjoitustyö, jonka lopputuloksena syntyvää tutkimusraporttia ei julkaista yleiseen jakoon. Tutkimus toteutetaan eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen; esimerkiksi haastateltavien vastaukset anonymisoidaan, eikä näiden henkilöllisyyksiä tuoda julki raportissa.

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä ryhmän yhteyshenkilö Eero-Pekka Hautamäkeen puhelimitse, 045 343 5566, tai sähköpostilla, eero-pekka.hautamaki@tuni.fi. Ryhmä pyrkii toteuttamaan haastattelut 4.–15. maaliskuuta, joten yhteydenottoja toivotaan pikaisesti.