Tilaus- ja sopimusehdot


Ilmajoki-lehti Oy:n (jäljempänä kustantaja) kustantama sanomalehti Ilmajoki-lehti ilmestyy painettuna lehtenä pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Juhlapyhät tai vastaavat päivät voivat vaikuttaa lehden julkaisupäivään. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Ilmajoki-lehden tilauksiin.

Yhteystiedot

Ilmajoki-lehti Oy
yritystunnus: 0216407-6
puhelin: 06 4244 800
sähköposti: ilmoitus@ilmajoki-lehti.fi
käyntiosoite: Ilmajoki-lehti Oy, Mikontie 3, 60800 Ilmajoki
postiosoite: Ilmajoki-lehti Oy, PL 12, 60801 Ilmajoki

Tilaustuotteet

Digi + painettu lehti sisältää painetun Ilmajoki-lehden ja näköislehden ilmestymispäivinä, arkistonumerot näköislehtinä ja verkkosivuston tilaajasisällöt joka päivä.

Painettu lehti sisältää painetun Ilmajoki-lehden ilmestymispäivinä.

Digi sisältää näköislehden ilmestymispäivinä, arkistonumerot näköislehtinä ja verkkosivuston tilaajasisällöt joka päivä.

Tuotekuvaukset

Näköislehti on painetun Ilmajoki-lehden digitaalinen kopio. Näköislehti on luettavissa tietokoneella, tablet-laitteella ja älypuhelimella. Lehden arkistonumerot ovat luettavissa näköislehtinä.

Verkkosivuston tilaajasisällöt ovat Ilmajoki-lehden verkkosivustolla olevia uutisia ja muita sisältöjä, jotka ovat vain Tilaajien luettavissa. Tilaajan tulee luoda käyttäjätili. Lukuoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muiden käyttöön. Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, Kustantajalla on oikeus peruuttaa lukuoikeus.

Tilausmuodot

Kestotilaus on voimassa toistaiseksi, kunnes Tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (1, 3, 6 tai 12 kuukautta). Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat uuden laskutusjakson alettua. Uuden tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin, ellei muuta ole sovittu. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa jatkuvan tilauksen ilmoittamalla siitä Ilmajoki-lehden asiakaspalveluun ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan. Määräaikainen tilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (1, 3, 6 tai 12 kuukautta) tilaustuotteen mukaan. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.

Opiskelijatilaus on yhdeksän (9) kuukauden määräaikainen tilaus, jonka edellytyksenä on, että Tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen ehtoja.

Tilauksen alkamisaika

Painetun lehden tilaus voidaan aloittaa mistä tahansa lehden ilmestymispäivästä alkaen. Maanantaina ennen kello 12:00 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavasta ilmestymispäivästä alkaen.

Digitilaus alkaa heti, kun se on tehty verkossa.

Ilmajoki-lehdellä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Jakelun keskeytykset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää tilaukseen kuuluvan painetun lehden tilauksensa itse verkossa tai ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Maanantaina ennen kello 12 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana ilmestymispäivänä.

Tilapäisen jakelunkeskeytyksen minimiaika on seitsemän (7) päivää. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään kahden (2) kuukauden ajaksi. Painetun lehden jakelunkeskeytyksen aikana näköislehti ja verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat käytettävissä normaalisti, jolloin keskeytettyjä päiviä ei hyvitetä.

Mikäli keskeytys koskettaa yhdistelmätilaukseen kuuluvia molempia tuotteita, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta erikseen lehden asiakaspalveluun. Keskeytys ei ole mahdollinen verkkopalvelun kautta. Tällöin hyvitetään yli kuukauden (30 päivän) menevät julkaisupäivät. Hyvitetyt julkaisupäivät siirtävät jatkuvan kestotilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin. Alle kuukauden (30 päivän) mittaisia jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.

Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.

Pelkkää digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

Yritys- ja yhteisötilausten jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.

Osoitteenmuutokset

Tilaaja voi muuttaa tilauksensa osoitetta pysyvästi tai tilapäisesti ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun sähköpostitse, puhelimitse, verkkopalvelussa tai lehden konttorilla. Maanantaina ennen kello 12 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä jo seuraavana ilmestymispäivänä.

Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Eräpäivän muutoksista voi sopia olemalla yhteydessä Ilmajoki-lehden asiakaspalveluun.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä lehden verkkopalvelussa, painetussa lehdessä ja näköislehdessä. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan postimaksut. Kustantaja voi periä paperisista tilauslaskuistaan paperilaskulisää.

Kustantajalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan painetussa lehdessä, näköislehdessä, lehden verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja.

Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Tilauksen irtisanominen

Kestotilaaja voi irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun ennen uuden laskutusjakson alkua. Tilaus päättyy tällöin maksetun jakson loppuun. Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksensa laskutusjakson jo alettua, perutaan tilaus laskutusjakson loppuun ja tilaajan tulee maksaa kyseinen laskutusjakso kokonaisuudessaan.

Tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun, vain jos irtisanomisen syy on sairaus tai kuolemantapaus. Muutoin määräaikainen tilaus päättyy tilausjakson viimeisenä päivänä ja kestotilaus kuluvan laskutusjakson loppuun.

Tilaajan tulee ilmoittaa lehdelle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä.

Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan maksukehotuksesta huolimatta, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto. Mikäli kampanjatilaus perutaan ennen tilausjakson loppumista, laskuttaa sanomalehti laskuttamattomat lehdet normaalin tilaushinnaston mukaisesti ja mahdollisia tilaukseen liittyviä kampanjaetuja ei myönnetä.

Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan maksukehotuksesta huolimatta, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto.

Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

Lehti jaetaan ilmestymispäivinä saman päivän aikana ydinlevikkialueilla. Levikkialueiden ulkopuolisten paikkakuntien jakelusta saa lisätietoja lehden tilaajapalvelusta. Lehden jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Haja-asutusalueella lehti jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin ja arkipyhinä yhteisnoutolaatikoihin. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.

Mikäli ilmestymispäivän lehti jää kustantajasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä lehden yhteystietolaatikossa ilmoitetulla tavalla (ks. jakeluhäiriöt). Kustantajan vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Toissijaisesti kustantaja pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneiden ilmestymispäivien lehtiä vastaavalla määrällä. Kustantajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä kustantaja edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Kustantajan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Lehteä ei toimiteta ylivoimaisen esteen (force majeure) vaikutusaikana. Ylivoimaisena esteenä pidetään lakkoa, työselkkausta, tulipaloa, työvoiman tai raaka-aineen puutetta, konerikkoa tai muita sellaisia lehdestä tai lehden alihankkijasta riippumattomia tai epätavallisia ja vaikutuksiltaan merkittäviä tapahtumia, joita lehti ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon. Ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä eikä vahingonkorvausta.

Lehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia lehden painojäljessä. Kustantaja ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

Digitaaliset palvelut

Kustantajalla on oikeus keskeyttää verkkosivuston sisältöjen tuottaminen tilapäisesti, jos se on välttämätöntä teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Kustantaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kustantaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä. Kustantaja korjaa digitaalisten palvelujen mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

Kustantajalla on oikeus laittaa verkkosivuston sisällöt julki ilmaiseksi kaikille verkon käyttäjille rajatuksi ajaksi ilman, että siitä tulee hyvitystä maksullisiin tilauksiin.

Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä Ilmajoki-lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

Kustantajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimus perustellusta syystä, kuten tilaajan tai talouden maksuhäiriöiden vuoksi.

Tietosuoja

Ilmajoki-lehti käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojalain sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Ilmajoki-lehden rekisteri- ja tietosuojaseloste

Lasten henkilötiedot

Palvelumme ja tuotteemme ovat suunnattu täysi-ikäisille asiakkaille, eikä niitä voi ostaa alaikäiselle. Vaikka tilauksen maksajana toimisi täysi-ikäinen henkilö, myös tilauksen saajan tulee olla täysi-ikäinen. Emme tietoisesti käsittele tai tallenna lasten henkilötietoja, emmekä muodosta käyttäjistämme vain lapsia koskevia kohderyhmiä.

Lahjatilaukset

Lahjatilauksissa sovelletaan samoja tilausehtoja. Lahjatilauksen tilaajan sekä lahjan saajan tulee olla täysi-ikäisiä. Lahjatilauksen lahjoittajan tulee informoida lahjatilauksen saajaa tekemästään tilauksesta ennen tilauksen alkamista. Muilta osin lahjatilauksiin sovelletaan kulloinkin lahjatilauskampanjan yhteydessä ilmoitettuja sääntöjä.

Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä sähköpostitse: ilmoitus@ilmajoki-lehti.fi tai puhelimitse 06 4244 800. Riitatilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

Maksaminen

Lasku
Paperilasku kirjeitse. Maksuaika 14 vuorokautta.

Pankki-, mobiili- ja korttimaksutavat
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oy (2122839–7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun Ilmajoki-lehdelle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Ilmajoki-lehteen.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839–7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Kauppa syntyy Tilaajan ja Ilmajoki-lehti Oy:n välille. Ilmajoki-lehti Oy vastaa kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. Ilmajoki-lehti Oy ei tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme.

Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, Debit MasterCard, MobilePay, Pivo, Siirto ja Apple Pay.