Maaseudun eurooppalainen, äänestäthän!

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona ja päättyy ensi viikon tiistaina. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.

Edelliset eurovaalit käytiin vuonna 2019. Silloin äänestysprosentti oli hieman edellisiä vaaleja isompi, mutta silti vain 42,7 prosenttia, mikä on kovin vähän verraten esimerkiksi tämän vuoden presidentinvaaleihin, joissa Suomessa asuvien äänioikeutettujen äänestysinnokkuus kohosi 75 prosenttiin.

Äänestämällä eurovaaleissa voit vaikuttaa siihen, ketkä meiltä Suomesta valitaan Euroopan parlamenttiin seuraaviksi viideksi vuodeksi. Europarlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä meitä EU-kansalaisia edustamaan. Suomesta valitaan 15 meppiä. Europarlamentti on Suomen eduskuntaa vastaava koko unionin yhteinen taho eli se säätää lait ja hyväksyy unionin talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Sen lisäksi se valvoo komissiota ja EU-virastoja.

Viime viikolla Maaseudun Tulevaisuudessa (MT 20.5.) MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila muistutti, ettei ”maa- ja metsätalousyrittäjillä yksinkertaisesti ole varaa olla äänestämättä EU-vaaleissa”. Marttilakin kuitenkin teroittaa, että vaalit eivät ole vain maatalouden ja metsäalan tärkeimmät vaalit vaan koko maaseudun kannalta ne tärkeimmät. Brysselissä tehdään päätöksiä luonnonvarojen käytön oikeuksista niin kansallisella kuin yksittäisen maanomistajan tasolla. Siellä tehdään myös päätökset maaseudulle ja maataloudelle tärkeistä kehittämis- ja investointituista.

Maaseudun kehittämistuilla autetaan maaseudun toimijoita, asukkaita ja yrittäjiä kehittämään maaseudusta entistä parempaa paikkaa asua, elää ja yrittää. Tuet myönnetään rahoituskausittain EU:n maaseudun kehittämisen rahastosta. Tällä rahoituskaudella (2023–2027) tukea voi hakea esimerkiksi maaseudun pienten yritysten investointeihin ja kehittämiseen, yleishyödyllisiin investointeihin, elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin ja laajakaistainvestointeihin – maatilojen investointeja ja kehittämistä sekä neuvontapalveluja unohtamatta.

Parlamenttiin tarvitaankin vahvasti Suomen etua ajavia, maaseudun olosuhteita ja Suomen arktista ulottuvuutta ymmärtäviä sekä talouden päälle tajuavia edustajia. Maaseudun Tulevaisuuden (MT 15.5.) kyselyn mukaan suomalaiset arvioivat Keskustan ajavan parhaiten maaseudun asiaa Brysselissä. Edellä lueteltuja ominaisuuksia täyttäviä Suomen edustajia tarvitaan kuitenkin jokaiseen ryhmittymään. Maaseudun kehittämisen ja maatalouden ja etenkin ruoantuotannon järkevän tukirahoituksen puolustajia tarvitaan. Emme saa antaa päätöksenteon livahtaa pois käsistämme.

Äänioikeutettu EU-kansalainen: valitse ehdokas, joka ajaa parhaiten Suomen etua, ymmärtää maaseudun ja suomalaisen maatalouden puolustamisen tärkeyden sekä talouden lainalaisuudet – ja muista äänestää.

Keskustan Ilmajoen kunnallisjärjestö