Ilmajoki – tekemisen meininkiä maaseudulla!

Toinen virkavuoteni Ilmajoen kunnanjohtajana on muistuttanut edeltäjäänsä. Olen saanut kohdata kuntalaisia, kuntien johtoa ja poliittisia päättäjiä, kansanedustajia, ministereitä ja julkkiksia. Presidentinvaalit toivat Ilmajoelle arvovaltaisia vieraita, joista mieleeni on jäänyt erityisesti Olli Rehnin ja Alexander Stubbin kohtaamiset. Alexin kanssa kävelin lenkin, jonka aikana kerroin hänelle Ilmajoen tapahtumista, muun muassa Musiikkijuhlista ja Jaakko Ilkan patsaan 100-vuotisjuhlasta. Lopulta Suomeen saatiin uusi presidentti, joka takuulla tietää, missä on Ilmajoki.

Tontinmyynnissä ja rakentamisessa on nähty selvää vilkastumista. Kun viime vuonna neljä kunnan tonttia sai uudet rakentajat, niin nyt on myyty jo kahdeksan tonttia ja vuokraajiakin on ollut liikkeellä neljän tontin verran. Nykyrakentajat ovat tottuneet nousseisiin lainankorkoihin ja rakennusmateriaalien hinnat ovat pudonneet huippuhinnoista. Kun rakentaminen elpyy, näkyy se positiivisesti myös muualla yhteiskunnassa.

Ilmajoen kunnan talous seurasi vuonna 2023 kuntatalouden yleistä tilaa. Tilinpäätöksessä tulos oli 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämää kertyi, vaikka tulosta heikensivät kiinteistöistä tehdyt 1,2 miljoonan euron alaskirjaukset.

Kunnan taloudellinen toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa, mikä tekee tulevaisuudennäkymistä haastavia. Erityisesti sote-menojen kasvun jälkeiset sote-siirtolaskelmat ja sen pohjalta tehdyt valtionosuusleikkaukset vaikuttavat Ilmajoen kunnan talouteen negatiivisesti. Taloudellista liikkumavaraa ei käytännössä ole, sillä taseeseen kertynyt 4,3 miljoonan euron ylijäämä ei juuri kestä alijäämäisiä tuloksia tulevina vuosina. On nähtävissä, että kunnan on tehtävä korjaavia toimia sekä tulo- että menorakenteessa.

Investointitarpeet ovat viime vuosina olleet mittavia, mikä on näkynyt kunnan velkamäärän voimakkaana kasvuna. Tulevien vuosien keskeisenä haasteena onkin velkaantumiskehityksen kääntäminen laskusuuntaan. Kunnassa on haettu säästöjä henkilöstöä vähentämällä, vakuutusten kilpailuttamisella, lainojen uudelleenjärjestelyillä sekä avustusten ja hankintojen vähentämisellä.

Alkuvuoden perusteella tehdyn ennusteen mukaan kunnan tulos tulee tänä vuonna olemaan alijäämäinen. Merkittävimpinä syinä tähän ovat heikko verotulojen kehitys, Palonkylän ja Herralan kouluihin hankittavat väistötilat ja tieosuuskunnille myönnetyt avustukset. Valtionosuuksia on kertynyt alkuvuonna talousarvion mukaisesti.

Investoinnit jatkuivat mittavina. Vuoden 2023 investointien bruttoarvo oli vajaa 8,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat Tuomiahon koulun nuorisotilat ja Jaakko Ilkan koulun keittiön peruskorjaus.

Kunnan asukasluku oli vuoden 2023 lopussa 12 348 henkilöä, määrä väheni 29 henkilöllä edellisvuodesta. 10 vuoden tarkastelujaksolla Ilmajoen väestö on ollut kasvussa seitsemänä vuotena. Viime vuoden notkahdus voidaan selittää pitkälti pientalojen rakentamisen voimakkaana vähenemisenä.

Vaikka taloushaasteet ovat olemassa, pyrimme säilyttämään korkean palvelutasomme kaikille kuntalaisille. Erityisesti perusopetus- ja varhaiskasvatuksen laatuun ja saatavuuteen panostetaan. Kuntalaiset, luottamushenkilöt ja henkilöstö ovat avainasemassa kuntamme menestyksessä.

Kunnan vahvuus piilee sen yhteisöllisyydessä. Osallistuminen ja avoin keskustelu ovat avaimia onnistuneeseen kuntayhteisöön. Toivon, että voimme yhdessä pitää itsenäisen Ilmajoen vahvana ja asukkaitaan hyvin palvelevana kotikuntana. Vuosi 2024 tuo varmasti mukanaan haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Ilmajoki säilyttää identiteettinsä muuttuen ajan mukana.

Ilmajoen Musiikkijuhlat täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Pian julkistettavan juhlavuoden oopperan suunnittelu on jo pitkällä. Aina kun on tarvittu tekijöitä, niin Ilmajoelta on niitä löytynyt.

Aurinkoa ja elämyksiä kaikkien kesään.

Ari-Pekka Laitalainen
Ilmajoen kunnanjohtaja